KÓRÉNÉ HORVÁTH ANITA Fotókiállítása - 2010. 12. 04-én Gödrén, a szülőfalujában, másodmagával egy faluja beli fiatalemberrel